منابع روانشناسی رشد آزمون دکتری روانشناسی

روان شناسی رشد کودک درباره چیست؟

درس روانشناسی رشد در سطح کارشناسی از جمله سوالات آزمون دکتری است. درس روانشناسی رشد کودک به مباحث مربوط به فرایند رشد ذهنی انسان از از تولد تا مرگ می‌پردازد.

این درس از سوالات آزمون دکتری روانشناسی 1402-1403 رشته های روانشناسی بالینی،‌ سلامت و .. با رشته کد 2150 می باشد. سایر رشته های روانشناسی مانند دکتری روانشناسی تربیتی کد 2144 این درس را ندارند. ( منابع آزمون دکتری روانشناسی تربینی سال 1402-1403 )

هدف از درس روان شناسی رشد و شخصیت چیست؟

درس کارشناسی روانشناسی رشد که از منابع آزمون دکتری روانشناسی نیز می باشد به روان شناسان برجسته تاریخ اشاره می کند. این روانشناسان درباره فرایند رشد و مباحث مربوط به آن اتفاق‌نظر نداشته‌اند و به همین دلیل نظریه‌های مختلفی پیرامون رشد مطرح شده است (نظریاتی برای بهبود فرایند رشد و بررسی جنبه‌های ارثی و محیطی در فرایند رشد). از اهداف درس روانشناسی رشد ، بررسی همین نظریات و شناخت آن‌ها است.

در درس روان شناسی رشد، فرایند رشد و تغییر انسان‌ها در طول زندگی آن‌ها بررسی و توصیف‌شده و این فرایند به‌صورت علمی تشریح می شود.

تست های درس روانشناسی رشد در آزمون دکتری روانشناسی

در این درس علاوه بر بررسی فرایند رشد به نظریه‌های مختلف پیرامون رشد انسان نیز پرداخته می‌شود. در سوالات روانشناسی رشد آزمون دکتری، بخش دوم بیشتر موردتوجه است و به همین دلیل بهتر است که داوطلبان آزمون دکتری روانشناسی این بخش را جدی‌تر بخوانند.

بهترین منابع درس روانشناسی رشد برای آزمون دکتری چیست؟

برای آمادگی آزمون دکتری روانشناسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳، کتاب های زیر برای سوالات روانشناسی آزمون دکتری توصیه شده است:

  1. کتاب نظریه های روشناسی رشد ویلیام کربن ترجمه خوبی نژاد
  2. کتاب دو جلدی روانشناسی رشد لورا برک ترجمه سید محمدی
  3. کتاب دو جلدی روانشناسی ژنتیک اثر محمود منصور و دادستان

از میان این سه منبع، جلد دوم از منبع دوم و کتاب اول بسیار مهم‌تر هستند و بخش بیشتری از تست‌های درس روانشناسی رشد را به خود اختصاص می‌دهند.

بهترین نتیجه را از آزمون دکتری بگیرید: کسب رتبه لازم برای قبولی در دکتری روانشناسی

توجه کنید که مطالعه منابع دیگر برای درس روانشناسی رشد آزمون دکتری صرفا منجر به هدر دادن وقت و عقب افتادن از رقیبان می‌شود.

منبع: 🔗 استاد شکیب جوهری - دکتری روانشناسی بالینی

فیلم آموزشی روانشناسی رشد برای آزمون دکتری

پی اچ دی تلنت درباره کیفیت دوره های روانشناسی رشد که در زیر لیست شده اند، آگاه نیست، بنابراین لازم است تا داوطلبان آزمون قبل از خرید یا شرکت در دوره های آنلاین روانشناسی رشد، بررسی های لازم را انجام دهند. از جمله دوره های آنلاین روان شناسی رشد عبارتند از:

🔗 آموزش مجازی روانشناسی رشد برای آمادگی کنکور دکتری روانشناسی ( دوره آنلاین روانشناسی رشد برای کنکور دکتری روانشناسی - دکتر زینب خجوی: 30 ساعت)

🔗 دوره روانشناسی رشد و شخصيت فن پردازان - دکتر شکیب جوهری (دوره روان شناسی رشد - موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان - دکتر جوهری)

🔗 فیلم کلاس آنلاین روانشناسی رشد برای آزمون دکتری - استاد مقدم (دوره آنلاین روانشناسی رشد - دکتر مقدم: 30 ساعت)

🔗 فیلم آموزش روانشناسی رشد فرادرس (دوره آموزشی روانشناسی رشد - مدت زمان دوره: 6 ساعت)

پاسخ سوالات پرتکرار
منابع روانشناسی رشد برای آزمون دکتری چه کتاب های هستند؟

مهم ترین منبع های روانشناسی رشد برای آمادگی آزمون دکتری، عبارتند از:

  1. کتاب نظریه های روشناسی رشد ویلیام کربن ترجمه خوبی نژاد
  2. کتاب دو جلدی روانشناسی رشد لورا برک ترجمه سید محمدی
  3. کتاب دو جلدی روانشناسی ژنتیک اثر محمود منصور و دادستان
از میان این 3 منبع، جلد 2 از منبع شماره 2 و همچنین کتاب شماره 1 بسیار مهم‌تر هستند و بخش بیشتری از سوالات درس روان شناسی رشد در آزمون دکتری از این منابع طراحی می شوند.

سوالات روانشناسی رشد در آزمون دکتری بیشتر در مورد چیست؟

سوالات آزمون دکتری برای درس روانشناسی رشد، بیشتر در مورد نظریه‌های مختلف پیرامون رشد انسان است و تست های کمی در مورد بررسی فرایند رشد می باشد.